สายการผลิต

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 5Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 6

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 7

 

OEM/ODM

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

วิจัยและพัฒนา

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4

Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 5Pinghu kaipunuo sanitary ware Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 6